Våre oppgaver

FUG Asker arbeider på kommunalt nivå for godt samarbeid hjem–skole

Svare på høringer o.l.

FUG Asker skal passe på at foreldre og elevers stemme blir hørt i saker som vedgår dem i kommunen ved å svare på høringer og være et rådgivende organ.

Kommunikasjon og samarbeid

Vi arbeider for at Asker kommune skal legge til rette for god kommunikasjon og godt samarbeid mellom skolene og foresatte.

Samarbeid mellom skolene

Asker FUG skal legge til rette for informasjonsarbeid og erfaringsutveksling mellom grunnskolene, og økt foreldreengasjement.

Om FUG Asker

Om FUG Asker

Foreldreutvalg for grunnopplæringen i Asker kommune (FUG Asker) ble stiftet høsten 2014. Utvalget skal arbeide for best mulig samarbeid mellom hjem og skole i Asker samt passe på at foreldre og elevers stemme blir hørt i saker som vedgår dem i kommunen. Se nettstedet til FUG nasjonalt for mer informasjon.

Siste nyheter