FUG Asker

for godt samarbeid hjem – skole

Referat styremøte 1. Desember -2016

Referat styremøte 1. Desember -2016

FUG ASKER – STYREMØTE Agenda 01. Desember-16 kl 19-21 Møtested: Asker Rådhus, møterom Holmen-Vollen Tilstede:                   Cato Hansen, Heggedal skole Anne Jernsletten, Blakstad skole (referent) Anne Line Grøstad – Landøya ungdomsskole Åse Falck, Risenga ungdomsskole Kjetil Johansen, Solvang ungdomsskole (vara Camilla Rønning) Ikke tilstede:            Janicke Stadsaas, Jansløkka skole Andreas Arnø, Billingstad skole Jon Bekkenes, Vardåsen skoleRead more about Referat styremøte 1. Desember -2016[…]

Innkalling til årsmøte 21. september 2016

Innkalling til årsmøte 21. september 2016

Innkalling til årsmøte i FUG Asker. Møtet blir arrangert i Asker Rådhus, møterom Holmen-Vollen 21. september 19-21. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styre i hende minst 7 dager føre årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker.: Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne referat fra årsmøte GodkjenningRead more about Innkalling til årsmøte 21. september 2016[…]

Referat 27.5.2016

Referat 27.5.2016

FUG ASKER – STYREMØTE Referat Sted:   Hos styrets leder Dato: 27.05.2016 klokken 19.00 -21.00 Deltakere:      Cato Hansen Odd Anders Nilsen Kristil Erla Håland Lars Gunnar Floa   Ikke møtt:      Janicke Stadaas Anne Merete Wedvik Tony Ørsleie Maria Risberg Øydis Torgersen   Referent:       Lars Gunnar Floa ————————————————————————————————————-                            Sak 16/19 GodkjenningRead more about Referat 27.5.2016[…]

Referat 21.4.2016

Referat 21.4.2016

FUG ASKER – STYREMØTE Referat Sted:   Asker Rådhus Dato: 21.04.2016 klokken 19.00 -21.00 Deltakere:      Cato Hansen Lars Gunnar Floa Odd Anders Nilsen Kristil Erla Håland Maria Risberg Øydis Torgersen Morten Håland, Asker kommune (før saksgjenomgangen)   Ikke møtt:      Janicke Stadaas Anne Merete Wedvik Tony Ørsleie   Referent:       Lars Gunnar Floa ————————————————————————————————————-              Read more about Referat 21.4.2016[…]