FUG Asker

for godt samarbeid hjem – skole

Innkalling til årsmøte 21. september 2016

Innkalling til årsmøte 21. september 2016

Innkalling til årsmøte i FUG Asker. Møtet blir arrangert i Asker Rådhus, møterom Holmen-Vollen 21. september 19-21. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styre i hende minst 7 dager føre årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker.: Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne referat fra årsmøte GodkjenningRead more about Innkalling til årsmøte 21. september 2016[…]