Møteplan

Avholde møter i 2017:

19. Januar

16. Februar

30. Mars

10. Mai

13. Juni

20. September

19. Oktober

6. Desember

Neste møte:

2018

6. Mars