Referat Årsmøtet 28. mai 2015

MØTEREFERAT

Møte:

Årsmøte for Aker FUG 2014-15

Innkalt: Line Jensen (styreleder), Anne Gunvor Berthling (nestleder), Beate Hvam-Axelsen (sekretær), Øydis Torgersen, Bjørn Remseth. Kristel Erla Håland, Christel Reksten, Lars Gunnar Floa, Tony Ørsleie, Cato Hansen, Gaute Fossheim og Ingeborg Altern Vedal.

 

Meldt forfall: Øydis Torgersen, Christel Reksten, Gaute Fossheim, Anne Berthling og Bjørn Remseth.

Tid/sted: torsdag 28. mai 2015

Kl 19-21

 

Asker rådhus møterom Holmen-Vollen
Møteleder:  
Møteplan:
  1. valg av møteleder.
  2. Valg av referent.
  3. Valg av to personer til å undertegne referat fra årsmøtet.
  4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  5. Styres årsberetning.
  6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
  7. Møtekalender for høst 2015 og vår 2016
  8. Planer for neste periode.
Referent Tony Ørsleie

Sak

Tema

Ansvar Beslutning / Oppfølging
0.    

 

 

1. Valg av møteleder  

 

Line Jensen
2. Valg av referent   Tony Ørsleie
3. Valg av to personer til å undertegne referatet Ingeborg Alter Vedal.

Kristel Erla Håland

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjent på alle plan.
5. Styrets årsberetning ? Det kommer ett tillegg på antall saker som er diskutert og som ikke e ferdige
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer for kommende år.  Nye styremedlemmer velges for 2 år av gangen for å holde kontinuitet i styret.

Dette valget flyttes til etter skolestart da det bør være lettere å rekruttere nye medlemmer,  valget blir holdt under ekstra ordinert årsmøte torsdag 15 oktober 2015. Tid og sted kommer senere

7. Møtekalender for høst 2015 og vår 2016 (Sted velges fortløpende)

Årsmøter bør holdes på Asker rådhus

 

 

3. september, så ca. 6 ukers intervall.

15. oktober (ekstra ordinært årsmøte)

26.november.

Desember utgår.

11. februar

17. Mars

21. April

2. Juni (årets siste møte)

8. Planer for neste periode.  

 

 

 

 

 

 

Ingeborg Altern Vedal

 

 

 

 

 

Kristil Erla Håland

1 PRI = Nettside.

Nettsiden bør videreføres til flere brukere slik at FUG videre kan gjøre dette selv uten å være avhengig av enkelt medlemmer . Diskusjons forum/kommentarfelt bør begrenses til valgfrie saker.

 

På ett av årets møter bør medlemmene kurses i hvordan håndtere nettsiden. Dette bør gjøres fast på begynnelsen av året.

 

Google Drive er noe som bør brukes.

 

 

Ballkjoler.
Åpne nettsiden for byttetorg og informasjon rundt dette. Kristel hører med Sosial lærer Susanna Andreassen på hovedgården skole.

 

 

Asker FUG bør ha ett tettere samarbeid med Asker kommune, kanskje invitere en politikker eller lignende på annet vært møte. Den nye oppvekst direktøren Terje Larsen bør inviteres.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *