Referat 15. oktober 2015

FUG ASKER – STYREMØTE

Referat

Sted:   Kunnskapssenteret

Dato: 15.10.2015 klokken 20.00 -21.00

Deltakere:      Line Jensen

Cato Hansen

Maria Risberg

Lars Gunnar Floa

Øydis Haavardsholm Torgersen
Janicke Stadaas

Odd Anders Nilsen

Ikke møtt:     Kristil Erla Håland

Anne Merete Wedvik

Tony Ørsleie

Referent:        Lars Gunnar Floa

————————————————————————————————————-                   

 

Sak 15/12

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Cato Hansen og Maria Risberg ble valgt til å signere referatet

 

Sak 15/13: Konstituering av styret

 • Leder: Cato Hansen, Hovedgården ungdomsskole
 • Nestleder: Maria Risberg, Hvalstad skole
 • Sekretær: Lars Gunnar Floa, Risenga ungdomsskole
 • Kasserer: Kristil Erla Håland, Borgen ungdomsskole
 • Styremedlem: Øydis Haavardsholm Torgersen, Blakstad ungdomsskole
 • Styremedlem: Anne-Merete Wedvik, Mellom-Nes skole
 • Styremedlem: Janicke Stadaas, Solvang skole
 • Vara: Odd Anders Nilsen, Vardåsen skole
 • Vara: Tony Ørsleie, Blakstad skole

 

Sak 15/14: Diskusjonspunkter

Oppsummering:

 • Odd Anders og Janicke forbereder registrering av FUG Asker i Enhetsregisteret
 • Deretter opprettes det en bankkonto og det søkes om midler fra Asker kommune. Det vurderes også om FUG Asker skal be om bidrag fra de enkelte FAU i Asker. Midlene skal blant annet benyttes til drift av hjemmeside.
 • Det foreligger et utkast til samarbeidsavtale mellom FUG Asker og Asker kommune. Denne må signeres.
 • Oppvekstdirektør inviteres på første eller andre styremøte i 2016
 • På neste styremøte blir det gjennomgang av utkast til hjemmeside. Kristil og Ingeborg Altern Vedal lager utkastet.
 • Sekretæren oppretter og vedlikeholder en oversikt over åpne (og avsluttede) saker i FUG

 

 

 

Sak 15/15: Møtedatoer

 • november 2015
 • 7 januar 2016
 • februar 2016
 • mars 2016
 • april 2016
 • juni 2016 (her settes møtekalender opp for 2016/2017)

 

Møtene varer fra kl. 1900-2100 dersom ikke noe annet er oppgitt i innkallingen

Møtested blir oppgitt i innkallingen

 

 

Sak 15/16: Eventuelt

Se sak 15/14

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *