Referat 26. november 2015

FUG ASKER – STYREMØTE

Referat

Sted:   Hovedgården Ungdomsskole

Dato: 26.11.2015 klokken 20.00 -21.00

Deltakere:      Cato Hansen

Tony Ørsleie

Lars Gunnar Floa

Kristil Erla Håland

Odd Anders Nilsen

Ikke møtt:     Janicke Stadaas

Øydis Haavardsholm Torgersen

Anne Merete Wedvik

Maria Risberg

Referent:        Lars Gunnar Floa

————————————————————————————————————-                   

 

Sak 15/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 15/18: Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

 

Sak 15/19: Its learning og brukervennlighet

FUG ønsker å diskutere med Asker kommune om man skal gjennomføre en spørreundersøkelse. Styret jobber videre med aktuelle spørsmål på neste styremøte og tar opp spørsmålet med kommunen 11. februar.

 

Sak 15/20: Oppfølging av åpne saker

 • Midler til drift av FUG Asker (ref sak 15/14). Søknad om støtte fra kommune utsettes til etter at vi har hatt møte med kommunen 11. februar (ref sak 15/21)
 • Samarbeidsavtale med Asker kommune (ref sak 15/14) vil bli signert 11. februar
 • Utvikling av og gjennomgang (ref sak 15/14) av hjemmesiden blir utsatt til FUG Asker er registrert og organisasjonsnummer tildelt

 

 

Sak 15/21: Eventuelt

 • Asker Kommunen vil delta på styremøtet 11. februar
  • Aktuelle diskusjonspunkter: (sak på neste møte)
   • Hvordan kan FUG og Asker kommune samhandle på en god måte, f.eks. i forbindelse med saker til høring
   • Spørreundersøkelse i samarbeid kommunen om bruk av Its learning
  • Kjoleeventet i Asker (Radar) 25. november har fått god tilbakemelding med mange deltakere. Det vil bli utarbeidet en rapport/oppsummering fra arrangementet.
  • Sak på neste styremøte (7. januar): gjennomgang av samarbeidsavtalen med kommunen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *