Referat 7. januar 2016

FUG ASKER – STYREMØTE

Referat

Sted:   Blakstad skole

Dato: 07.01.2016 klokken 19.00 -21.30

Deltakere:      Cato Hansen

Tony Ørsleie

Lars Gunnar Floa

Kristil Erla Håland

Odd Anders Nilsen

Maria Risberg

Øydis Torgersen

 

Ikke møtt:     Janicke Stadaas

Anne Merete Wedvik

 

Referent:        Lars Gunnar Floa

————————————————————————————————————-                   

 

Sak 16/01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 16/02 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

 

Sak 16/03 Referatsaker

 • Midler til drift av FUG Asker (ref sak 15/14). (Søknad om støtte fra kommune utsettes til etter at vi har hatt møte med kommunen 11. februar (ref sak 15/21))
 • Utvikling av (ref sak 15/14) av hjemmesiden
 • Registering av FUG i Brønnøysund registret med organisasjonsnummer.
 • Rapport fra kjoleeventet i Asker (Radar) 25. November

 

 

Sak 16/04 Saker til møte med Asker kommune 11. februar

 • Hvordan kan FUG og Asker kommune samhandle på en god måte, f.eks. i forbindelse med saker til høring?
 • Samarbeidsavtale med Asker kommune (ref sak 15/14).
 • Finansiering
  • Midler til drift av FUG
   • Drift av web-side
   • Administrative utgifter
   • Møtekostnader
   • Diverse
  • I tillegg midler til kurs/opplæring, foredrag og eventuelt prosjekter
 • Mobbeproblematikk og psykisk helse – forebygging. Orientering fra Asker kommune om hvordan man arbeider med dette i grunnskolen.
 • Its learning og brukervennlighet

 

 

 

 

Sak 16/04 Eventuelt

 • Neste møte 11. februar, på Rådhuset

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *