Referat 11. februar 2016

FUG ASKER – STYREMØTE

Referat

Sted:   Rådhuset

Dato: 11.02.2016 klokken 19.00 -21.00

Deltakere:      Cato Hansen

Janicke Stadaas

Lars Gunnar Floa

Odd Anders Nilsen

Maria Risberg

Fra kommunen:

                        Oppvekstleder Kai-Erik Lund

                        Heidi Trondsen

                        Torgunn Skaaland

                        Magnus Johansson

 

Ikke møtt:     Øydis Torgersen

Anne Merete Wedvik

Tony Ørsleie

Kristil Erla Håland

 

Referent:        Lars Gunnar Floa

————————————————————————————————————-                   

 

Sak 16/05 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 16/06 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

 

Sak 16/07 Saker til diskusjon/avklaring med Asker kommune

 • Hvordan kan FUG og Asker kommune samhandle på en god måte, f.eks. i forbindelse med saker til høring?
  • Tettere dialog med kommunen
  • Vi får en liste med aktuelle saker som kommer, vi kan vurdere saker ut fra denne
  • Aktuelt med 2 felles møter om høsten og 2 om våren
  • Også aktuelt med (løpende) muntlig dialog mellom oss og kommunen
 • Samarbeidsavtale med Asker kommune (ref sak 15/14), utkast vedlagt
  • Samarbeidsavtalen vil bli signert av begge parter
 • Finansiering
  • Midler til drift av FUG
  • Midler til kurs/opplæring, foredrag, eventuelle prosjekter
  • Asker kommune er villig til å sponse aktuelle arrangementer og drift av FUGs nettside. Asker kommune er også villig til å sponse deltakelse på eventuelt arrangement av kurs som kan bidra i utviklingen av FUG Asker. Søknad sendes i hvert tilfelle (via epost).
 • Mobbeproblematikk og psykisk helse – forebygging. Orientering fra Asker kommune om hvordan man arbeider med dette i grunnskolen.
  • Skole-hjem
  • Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Askerskolen
 • Its learning og brukervennlighet
  • Orientering fra Asker kommune om bruk av Its learning i Askerskolene..

 

Sak 16/08 Eventuelt

Ingen spesielle saker

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *