Referat 17. mars 2016

FUG ASKER – STYREMØTE

Referat

Sted:   Jansløkka skole

Dato: 17.03.2016 klokken 19.00 -21.00

Deltakere:      Cato Hansen

Lars Gunnar Floa

Odd Anders Nilsen

Kristil Erla Håland

Janicke Stadaas

Cecilie Gjerde, Nova

 

Ikke møtt:      Øydis Torgersen

Anne Merete Wedvik

Tony Ørsleie

Maria Risberg

 

Referent:       Lars Gunnar Floa

————————————————————————————————————-                         

 

Sak 16/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 16/10 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

 

Sak 16/11 Oppfølging av åpne saker

 • Samarbeidsavtale med Asker kommune (ref sak 15/14), utkast vedlagt innkallingen.
  • Vedtak: Leder signerer og sender til kommunen for signering
 • Utvikling av FUG- hjemmesiden www.fugasker.no (ref sak 15/14): Utkast foreligger. Styret er tilfreds med arbeidet så langt. Noe arbeide gjenstår. Tas opp på neste styremøte.
 • Rapport fra kjoleeventet i Asker (Radar) 25. November 2015. Cecilie Gjerde fra Nova informerte om erfaringene i 2015 samt planer for 2016
  • Arrangementet i 2016 blir 10. november
  • Følgende informeres om på FAU-møtene (ungdomsskolene) nå i vår:
   • Ønske om representanter fra alle sonene i arrangementskomiteen
   • Rekrutteres av det enkelte FAU
   • 1. planleggingsmøte vil bli i mai/juni (med representanter fra alle sonene)
  • Arrangementet i 2016 vil ha kostnader som man ikke hadde i 2015, blant annet må man betale for bruk av Multiscenen. Dette gjør at man må søke økonomiske støtte fra ulike hold, blant annet de enkelte FAU

 

Sak 16/12 Innkomne nye saker

Innkomne nye saker

 • Oppsigelsestid tid på SFO, sak fra Hvalstad skole Flere foreldre mener at tre måneders oppsigelsestid tid er urimelig, spesielt det at oppsigelsestiden først begynner å regnes fra slutten av måneden.

 

 • Innlogging på Its Learning, sak fra Hvalstad skole 

 

Flere foreldre opplever det som tungvint med innlogging via IDporten. Forlag om å utvikle en to trinns innloggingsprosess. Ikke sensitiv info kan nåes via vanlig ID og passord. Sensitiv informasjon via ID porten.
Begge sakene: Diskuteres med kommunen på neste møte

 

Sak 16/13 Eventuelt

Ingen spesielle saker

FUG ASKER – STYREMØTE

Referat

Sted:   Jansløkka skole

Dato: 17.03.2016 klokken 19.00 -21.00

Deltakere:      Cato Hansen

Lars Gunnar Floa

Odd Anders Nilsen

Kristil Erla Håland

Janicke Stadaas

Cecilie Gjerde, Nova

 

Ikke møtt:      Øydis Torgersen

Anne Merete Wedvik

Tony Ørsleie

Maria Risberg

 

Referent:       Lars Gunnar Floa

————————————————————————————————————-                         

 

Sak 16/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 16/10 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

 

Sak 16/11 Oppfølging av åpne saker

 • Samarbeidsavtale med Asker kommune (ref sak 15/14), utkast vedlagt innkallingen.
  • Vedtak: Leder signerer og sender til kommunen for signering
 • Utvikling av FUG- hjemmesiden www.fugasker.no (ref sak 15/14): Utkast foreligger. Styret er tilfreds med arbeidet så langt. Noe arbeide gjenstår. Tas opp på neste styremøte.
 • Rapport fra kjoleeventet i Asker (Radar) 25. November 2015. Cecilie Gjerde fra Nova informerte om erfaringene i 2015 samt planer for 2016
  • Arrangementet i 2016 blir 10. november
  • Følgende informeres om på FAU-møtene (ungdomsskolene) nå i vår:
   • Ønske om representanter fra alle sonene i arrangementskomiteen
   • Rekrutteres av det enkelte FAU
   • 1. planleggingsmøte vil bli i mai/juni (med representanter fra alle sonene)
  • Arrangementet i 2016 vil ha kostnader som man ikke hadde i 2015, blant annet må man betale for bruk av Multiscenen. Dette gjør at man må søke økonomiske støtte fra ulike hold, blant annet de enkelte FAU

 

Sak 16/12 Innkomne nye saker

Innkomne nye saker

 • Oppsigelsestid tid på SFO, sak fra Hvalstad skole Flere foreldre mener at tre måneders oppsigelsestid tid er urimelig, spesielt det at oppsigelsestiden først begynner å regnes fra slutten av måneden.

 

 • Innlogging på Its Learning, sak fra Hvalstad skole 

 

Flere foreldre opplever det som tungvint med innlogging via IDporten. Forlag om å utvikle en to trinns innloggingsprosess. Ikke sensitiv info kan nåes via vanlig ID og passord. Sensitiv informasjon via ID porten.
Begge sakene: Diskuteres med kommunen på neste møte

 

Sak 16/13 Eventuelt

Ingen spesielle saker