Referat styremøte 1. Desember -2016

FUG ASKER – STYREMØTE

Agenda 01. Desember-16 kl 19-21
Møtested: Asker Rådhus, møterom Holmen-Vollen

Tilstede:                   Cato Hansen, Heggedal skole
Anne Jernsletten, Blakstad skole (referent)
Anne Line Grøstad – Landøya ungdomsskole
Åse Falck, Risenga ungdomsskole
Kjetil Johansen, Solvang ungdomsskole (vara Camilla Rønning)

Ikke tilstede:            Janicke Stadsaas, Jansløkka skole
Andreas Arnø, Billingstad skole
Jon Bekkenes, Vardåsen skole
Annette Sparby, Risenga ungdomsskole
Wenche Nysæter, Hovedgården ungdomsskole
Torbjørn Ruud, Heggedal skole
Lene Walle, Hvalstad skole
Camilla Rønning, Solvang ungdomsskole
Bjørn Fagerli, Hagaløkka skole
Eva Kjeldsen, Rønningen skole

Øvrige tilstede:         Lene Conradi, ordfører
Kai Lund, direktør for skole og oppvekst Asker kommune
Håvard Espelin, leder komitè for oppvekst Asker kommune
Ian Skattum, Forskerfabrikken

————————————————————————————————————-                                                             

 

Sak 16/34 Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Gjennomgått og godkjent.

 

Sak 16/35 Godkjenning av referat fra forrige møte

 

Gjennomgått og godkjent.

 

Sak 16/36 Oppfølging av åpne saker

 

-Oppdatering av siden med nye styremedlemmer og varamedlemmer

-Velge en hoved ansvarlig for oppdatering av siden
Ikke gjennomgått av hensyn til tidsforbruk. Utsettes til neste styremøte.

 


 

Sak 16/37: Nye saker til diskusjon med kommunen

 

 1. Sosial kompetanse og vennskap/ mobbing, psykisk helse
  Kommunen oppfatter dette som en omfattende sak men vil trekke frem følgende satsinger:
  – Satsing helsesøster i skolene, 11 nye
  – Standard for trygt og godt læringsmiljø – Pals, MOT, trivselsledere
  – BFE; mange enheter, tjenestekjedeElevundersøkelsen viser god trivsel. En liten nedgang på 10. trinn fikk urettferdig mye oppmerksomhet i media i forhold til betydningen. Gjennomgående økning i trivsel over flere år. Opplever at utfordringer med mobbing og psykisk helse blir tatt tak i på de ulike skolene. kommunen har laget en overordnet plan for psykisk helse
  Vært en opptrappingsplan som kommunen har fulgt gjennom flere år.

  Unge får mer psykisk helse generelt. Er dette et særnorsk fenomen? Behov for omfattende foreldreinvolvering. Gjennomgående tar skolene mer overgripende ansvar på tvers. FUG presiserer at slike saker må tas tak i på et tidlig tidspunkt, involvere og informere om på tidlige tidspunkt.

  Ungdommens kommunestyre – psykisk helse på agenda forrige uke der det bl.a. ble diskutert hva den enkelte legger i begrepet mobbing.

  Mobbing foregår mye på nett. Kommunen vil prioritere foredrag om temaene på skolene for både elevene og foreldrene. FUG anbefaler å ha dette på hver skole, ikke sentrale foredrag som forplikter mindre.

 

 1. Læringsmål om svømming i kroppsøving:
  Hvordan tenker Asker kommune at de skal klare å sørge for at alle elever har oppfylt dette læringsmålet med dagens svømmeopplæring?
  Kommunen vil styrke svømmeundervisningen med 800 mill og fremlegger forslag om å dele ut gratis adgang til svømmehaller i kommunen ved oppstart at svømmeundervisningen for å stimulere til økt bruk av svømmehaller. Ekstra undervisning legges til sommerskolen for å unngå å ta ut elever i skoletiden og unngår at de mister annen viktig undervisning. Ekstra svømmeundervisning foreslås legges til 2. og 3. trinn. Behandlet i komiteen for oppvekst forrige uke og behandles i kommunestyret i januar.
 2. «Ny Risenga Skole»
  Ny Risenga skole vedtatt ferdigstilt 2020 i henhold til opprinnelig vedtak. Enighet blant alle partier i dette. Anbudsdokumenter ikke lagt ut da alle planer må vurderes i forhold til mulige avlastningsskoler og midlertidig fordeling av elever til andre skoler i en overgangsperiode. Evaluering av byggeplaner vil bli gjort ifht gjennomførte prosjekter med utbyggign av Nesøya og Heggedal skoler.
 3. Øvrig informasjon fra kommunen:

Det jobbes med skole/barnehagekapasitet for kommunen som ble behandlet i kommunestyret i begynnelsen av desember. Det er ikke kommet forslag om endringer til oppsatt plan. Fjerning av fritt skolevalg for 1.-7. trinn ikke tatt opp i kommunestyret.

 

Det digitale løftet er en stor satsing i Asker kommune.
Det jobbes mye med opplæring for både elever og lærere om bruk av elektroniske utstyr, ikt og nettvett. Det vil bli brukt mer Google-verktøy ifht Itslearning ved bruk av de nye Cromebooks i skolen. FUG stiller spørsmål om det vil bli gitt opplæring til foreldrene slik at de gjøres i stand til å hjelpe sine barn.

 

 1. Informasjon om Forskerfabrikken ved Ian Skattum.
  Forskerfabrikken er sosial entreprenør i naturfag og matte og deres målsetning er tilby forskning som et attraktivt fritidstilbud for barn og unge på linje med fotball, ski, drama og speideren etc. Forskerfabrikken tilbyr kveldskurs og sommerskole – et betaltilbud for 2.-7. trinn som et alternativ til idretts- og kulturtilbud.Forskerfabrikken er et kommersielt tilbud med en sosial profil, hvor det er vedtektsfestet at det ikke utdeles utbytte på linje med en stiftelse. Støttes av bl.a Ferd, Hydro og Tekna. I Asker kommune er realfag et satsingsområde og slik sett er det en fordel med et godt samarbeid med Forskerfabrikken. Det jobbes bl.a. med et samarbeid for f.eks kunne bruke kommunale bygg uten kostnad for å få mulighet å avholde flere kurs på kveldstid.

Utfordring for Forskerfabrikken å nå ut med informasjon til aktuelle foreldre.

Ønsker innspill fra FUG for om og hvordan formidling av tilbud fra Forskerfabrikken kan gjøres via skolene til foreldre (eksempelvis som ranselpost, via itslearning.com).

Ulik praksis på hver skole ifht mulighet for informasjon via skolen.

 

Leder for oppvekst vurderer å iverksette tiltak for generelle retningslinjer for skolene for slike tiltak. Inntil videre har hver skole sin praksis og FUG tar med innspillet til sitt enkelte FAU.

 

Sak 16/38: Eventuelt

 1. Innspill fra FUG til leder for oppvekst
  Flytte foreldreundersøkelsen for ungdomsskolen til 9. trinn (fra 8. trinn per i dag) fordi foreldrene opplever at de ikke har forutsetning for å uttale seg om en rekke av spørsmålene.
  – Håvard Espelin sjekker om dette kan gjennomføres

Mulighet for ungdom å kunne benytte ledig kapasitet i gymsaler ved skolene for å unngå at ungdom reker uten mål og mening.
– Håvard Espelin tar med innspillet til komiteen.

 

Ingen øvrige saker til behandling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *