Våre oppgaver

FUG Asker arbeider på kommunalt nivå for godt samarbeid hjem–skole
Om FUG Asker

Om FUG Asker

Foreldreutvalg for grunnopplæringen i Asker kommune (FUG Asker) ble stiftet høsten 2014. Utvalget skal arbeide for best mulig samarbeid mellom hjem og skole i Asker samt passe på at foreldre og elevers stemme blir hørt i saker som vedgår dem i kommunen. Se nettstedet til FUG nasjonalt for mer informasjon.

Siste nyheter